Muutoksia Rauten johtoryhmässä ja uusi organisaatiorakenne 1.1.2023 alkaen

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.11.2022 KLO 8.00

MUUTOKSIA RAUTEN JOHTORYHMÄSSÄ JA UUSI ORGANISAATIORAKENNE 1.1.2023 ALKAEN

Raute on siirtymässä uuteen vaiheeseen strategisella matkallaan lisäarvon luomisessa metsävaroille ja muuttaa organisaatiorakennettaan vastatakseen paremmin nykyisiin operatiivisiin ja strategisiin kehityssuunnitelmiin. Uusi organisaatiorakenne vahvistaa Rauten kykyä palvella asiakkaitaan ja tehostaa sisäisiä toimintoja. Muutos vaikuttaa myös konsernin johtoryhmän kokoonpanoon ja vastuualueisiin.

Rautella on 1.1.2023 alkaen kolme liiketoimintayksikköä, Wood Processing, Analyzers ja Services, joilla kullakin on selkeä fokus ja vastuu omasta liiketoiminnastaan. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja (President and CEO), kolme jäsentä nimikkeellä Executive Vice President, yksi kustakin liiketoimintayksiköstä, sekä kolme liiketoimintaa tukevaa jäsentä: Chief Commercial Officer, Chief People Officer ja Chief Financial Officer.

Wood Processing -liiketoimintayksikkö kattaa Rauten ydinteknologiatarjonnan viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Toimituskokonaisuuteen kuuluvat erilliset tuotantokoneet ja -laitteet, modernisaatiot sekä kokonaiset tehdaslaajuiset projektit, joiden osalta Raute on globaali markkinajohtaja sekä vaneri- että LVL-teollisuudessa. Wood Processing -liiketoimintayksikköä tulee johtamaan Petri Strengell. Hän on ollut Rauten palveluksessa vuodesta 1987 alkaen ja on tällä hetkellä konsernin johtoryhmän jäsen vastuualueenaan toimitusketjuun liittyvät toiminnot. Strengell on toiminut myös Rauten väliaikaisena toimitusjohtajana toukokuusta 2022 syyskuuhun 2022.

Analyzers -liiketoimintayksikkö palvelee asiakkaita Rauten viimeisimmällä viilun, vanerin ja LVL:n lajittelun mittausteknologialla sekä sahatavaran erikoismittauslaitteilla. Analyzers -liiketoimintayksikön johtajana toimii Jani Roivainen, joka on ollut Rauten palveluksessa vuodesta 2011 alkaen ja vastannut Metrix -markkinasta konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 alkaen.

Services -liiketoimintayksikkö keskittyy Rauten täyden palvelun konseptiin varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon, digitaalisiin palveluihin sekä koneiden ja laitteiden parannuksiin. Services -liiketoimintayksikön johtajana toimii Kurt Bossuyt, joka on tullut Rauten palvelukseen vuonna 2016. Tällä hetkellä Bossuyt on konsernin johtoryhmän jäsen vastaten Basic Services -markkinasta vuodesta 2019 alkaen.

Chief Commercial Officer (CCO) on uusi toiminnollinen rooli konsernin johtoryhmässä. CCO:n vastuualueeseen kuuluvat Rauten markkina-alueiden toiminnot, myynti ja markkinointi sekä commercial excellence -toiminnot ja niiden kehittäminen. Jari Myyryläinen nimitetään tehtävään Chief Commercial Officer (CCO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2023 alkaen. Myyryläinen on ollut Rauten palveluksessa vuodesta 2020 alkaen ja vastaa tällä hetkellä Rauten EMEA-markkina-alueesta.

Marko Hjelt nimitetään tehtävään Chief People Officer (CPO) vastuualueenaan konsernitasolla henkilöstöasiat, henkilöstön kehittäminen sekä työterveys ja työturvallisuus. Hjelt on työskennellyt Rautella vuodesta 2013 alkaen ja vastaa tällä hetkellä HR-toiminnoista konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Chief Financial Officer (CFO) vastaa taloudesta ja rahoituksesta, tietohallinnosta, sijoittajasuhteista, vastuullisuudesta sekä muusta liiketoiminnan tuesta. Minna Yrjönmäki jatkaa väliaikaisena CFO:na, missä tehtävässä hän on ollut toukokuusta 2022 alkaen.

Uusi organisaatiorakenne ei aiheuta muutoksia Rauten ulkoiseen taloudelliseen raportointirakenteeseen, sillä koko Rauten liiketoiminta kuuluu edelleen puutuoteteknologia -segmenttiin.

Raute-konsernin johtoryhmä ja sen jäsenten vastuualueet ovat 1.1.2023 alkaen:

  • Mika Saariaho, President and CEO
  • Petri Strengell, Executive Vice President, Wood Processing – Wood Processing -liiketoimintayksikkö,
  • Jani Roivainen, Executive Vice President, Analyzers – Analyzers -liiketoimintayksikkö,
  • Kurt Bossuyt, Executive Vice President, Services – Services -liiketoimintayksikkö,
  • Jari Myyryläinen, Chief Commercial Officer (CCO) – myynti & markkinointi, commercial excellence -toiminnot,
  • Marko Hjelt, Chief People Officer (CPO) – HR, henkilöstön kehittäminen, työterveys ja työturvallisuus,
  • Minna Yrjönmäki, Chief Financial Officer (CFO) – talous ja rahoitus, tietohallinto, sijoittajasuhteet, vastuullisuus sekä muu liiketoiminnan tuki

Edellä mainittujen muutosten seurauksena nykyisistä konsernin johtoryhmän jäsenistä Mika Hyysti ja Jukka Siiriäinen jättävät yhtiön tämän vuoden loppuun mennessä. Timo Kangas jatkaa Rauten palveluksessa uudessa tehtävässä, mutta ei konsernin johtoryhmän jäsenenä.

”Uusi organisaatiorakenne tuo Rauten lähemmäksi asiakkaitamme liiketoimintayksiköiden ja uuden kaupallisen toiminnon kautta. Raute vahvistaa edelleen kykyään toimittaa erinomaisia palveluja asiakkaillemme mukaan lukien onnistuneet projektitoimitukset sekä edistykselliset teknologiapalvelut, jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeisiin. Uusi organisaatio tehostaa toimintatapojamme ja varmistaa sen, että painopiste säilyy edelleen Rauten ydinosaamisen kehittämisessä. Olen iloinen voidessani toivottaa Jari Myyryläisen tervetulleeksi Rauten konsernin johtoryhmän jäseneksi. Toivotan myös onnea kaikille johtoryhmään nimetyille jäsenille heidän tehtävissään. Haluan kiittää lämpimästi johtoryhmästä pois jääviä jäseniä Timo Kangasta, Mika Hyystiä ja Jukka Siiriäistä heidän erinomaisesta sitoutumisestaan ja työstään johtoryhmässä kuluneina vuosina”, Mika Saariaho sanoo. 

RAUTE OYJ
Mika Saariaho
President and CEO

LISÄTIETOJA:
President and CEO Mika Saariaho, puh. 040 154 9393
 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Changzhoun alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 802. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.