Yhtiökokous 2022

Yhtiökokous 2022

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa torstaina 31.3.2022.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Rauten varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tulee toimittaa Rauten hallitukselle 18.2.2022 mennessä. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Raute Oyj, Hallitus, PL 69, 15551 Nastola tai sähköpostitse ir@raute.com.