Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkion. Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.

Toimikausi 2024/2025

Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Yhtiökokouksessa 4.4.2024 valittiin toimikaudelle 2024/2025 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Mikko Nieminen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio toimikaudelta 2024/2025 maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajalle vuonna 2023 maksetut palkkiot tilintarkastuksesta olivat 184 tuhatta euroa.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana tilikaudesta 2010 alkaen.


Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokouksessa 4.4.2024 valittiin toimikaudelle 2024/2025 kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Mikko Nieminen. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio toimikaudelta 2024/2025 maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.