Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Toimikausi 2023/2024

Yhtiökokouksessa 30.3.2023 valittiin toimikaudelle 2023/2024 tilintarkastajaksi tilintarkastushteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Mikko Nieminen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio toimikaudelta 2023/2024 maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajalle vuonna 2022 maksetut palkkiot tilintarkastuksesta olivat 157 tuhatta euroa.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana tilikaudesta 2010 alkaen.