Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Toimikausi 2020/2021

Yhtiökokouksessa 31.3.2020 valittiin toimikaudelle 2020/2021 tilintarkastajaksi tilintarkastushteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio toimikaudelta 2020/2021 maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajalle vuonna 2020 maksetut palkkiot tilintarkastuksesta olivat 78 tuhatta euroa.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana toimikaudesta 2010/2011 alkaen.