Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Toimikausi 2022/2023

Yhtiökokouksessa 31.3.2022 valittiin toimikaudelle 2022/2023 tilintarkastajaksi tilintarkastushteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio toimikaudelta 2022/2023 maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajalle vuonna 2021 maksetut palkkiot tilintarkastuksesta olivat 131 tuhatta euroa.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana toimikaudesta 2010/2011 alkaen.