Vahinkoriskit

Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimitilojaan ja prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä varasuunnitelmia.

Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskejä ovat tulipalo, vakava konerikkoontuminen sekä tietojärjestelmärikkoontuminen tai -häiriö Nastolan päätuotantoyksikössä, jonne koko konsernin avainteknologian tuotanto- sekä suunnittelu-, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keskitetty. Näihin on varauduttu mm. varajärjestelmillä ja vakuutuksilla, mutta varautumisesta huolimatta tällaisen riskin realisoituminen vakavalla tavalla aiheuttaisi merkittävää haittaa toiminnalle.

Muita vahinkoriskejä ovat mm. työturvallisuusriskit, joita hallitaan aktiivisella, riskejä ehkäisevällä toiminnalla, kuten henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella ja tutkimalla myös kaikki läheltä piti –tapaukset. Työturvallisuus ja ergonomia ovat jatkuvan kehittämisen kohteita.

Rauten tuotannollisella toiminnalla ei ole merkittäviä suoria ympäristövaikutuksia. Nastolan päätuotantoyksikkö sijaitsee pohjavesialueella. Kemikaali- tai polttoainevuoto pohjavesialueella voi aiheuttaa ympäristöhaittaa, taloudellisia kustannuksia ja häiriötä yhtiön tuotannolliseen toimintaan. Nastolan pääyksiköillä on ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, ja kemikaaliturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ympäristöjärjestelmän periaatteita pyritään noudattamaan myös muissa toimipisteissä.

Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimitilojaan ja prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä varasuunnitelmia.

Globaalit ja paikalliset vakuutusohjelmat tarkistetaan säännöllisesti osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan riittävällä suojaustasolla kaikki ne riskit, joita on taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla.