Rahoitusriskit

Rahoitusriskit sekä rahoitusriskien hallinnan tavoitteet ja menettelytavat on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä

Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmät rahoitusriskit ovat sopimusvastapuoliin liittyvä luottotappioriski ja valuuttakurssiriski. Lisäksi konserni altistuu maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskeille sekä korko- ja hintariskeille. 

Asiakkaiden maksukykyyn liittyvää luottotappioriskiä hallitaan maksuehdoilla sekä kattamalla maksamaton kauppahinnan osa pankkitakuulla, remburssilla tai muulla soveltuvalla vakuudella. Konsernin likvidit varat ovat pääosin pankeissa sen suurimmissa toimintamaissa Suomessa ja Kanadassa. Tilikaudelle 2023 kirjattujen luottotappioiden määrä oli 5 tuhatta euroa (2 tuhatta euroa).

Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat seuraavista valuutoista: Kiinan yuan (CNY), Kanadan dollari (CAD) ja Yhdysvaltain dollari (USD). Valuuttariskien suojauksessa käytetään pääasiassa valuuttatermiinisopimuksia. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä tarjouksissa valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopimuksilla.