Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Rauten 2023 yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Raute Oyj:n 30.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (”Nimitystoimikunta”) ja vahvistaa Nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Työjärjestyksen keskeiset määräykset ovat seuraavat:

- Nimitystoimikunnan tehtävänä on (i) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, (ii) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi, (iii) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten (mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan) palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti, (iv) vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin Nimitystoimikunnan valmistelemista ehdotuksista, (v) valmistella ja huolehtia, että Yhtiöllä on ajantasaiset hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja (vi) vastata hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta.
- Nimitystoimikunnassa on kolme jäsentä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu Nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua Nimitystoimikunnan päätöksentekoon.
- Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että Yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla kullakin on oikeus nimetä yksi jäsen.
- Osakkeenomistajien omistamien osakkeiden määrä määritetään Yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisen arkipäivän tilanteen mukaisesti työjärjestyksessä tarkemmin esitetyllä tavalla.
- Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan on ilmoitettava tästä hallitukselle viipymättä.

Yhtiökokous päätti, että ensimmäisen Nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen tapahtuu työjärjestyksen määräyksistä poiketen seuraavasti:

- Osakkeenomistajien omistamien osakkeiden määrä määritetään Yhtiön osakasluettelon perusteella kesäkuun 2023 viimeisen arkipäivän tilanteen mukaisesti.
- Osakkeenomistajien on esitettävä työjärjestyksen kohtien 2. (a) ja (b) mukaiset kirjalliset pyynnöt viimeistään kesäkuun 2023 viimeisenä arkipäivänä.
- Hallituksen puheenjohtaja pyytää kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään jäsenen Nimitystoimikuntaan siten, että nimeäminen on tehty heinäkuun 2023 viimeiseen arkipäivään mennessä.

Muilta osin myös ensimmäisen Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisessä noudatetaan työjärjestyksen määräyksiä.

Ensimmäisen Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy Nimitystoimikunnan uusien jäsenten tultua nimitetyksi vuonna 2024.

Rauten ensimmäisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Raute Oyj:n nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja on pyytänyt 30.6.2023 osakasluettelon mukaan kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään jäsenen Nimitystoimikuntaan. Kolmanneksi, neljänneksi ja viidenneksi suurimmat omistajat ilmoittivat luopuneensa oikeudestaan nimetä jäsen nimitystoimikuntaan.

Raute Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty:
Pekka Suominen (suoraan ja välillisesti valtakirjojen perusteella)
Göran Sundholm
Kustaa Poutiainen (Stephen Industries Inc.:n nimeämänä)

Laura Raitio, Rauten hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta kuitenkaan toimikunnan jäsen. 

Osakkeenomitajien nimitystoimikunnan työjärjestys.