Hallinnointi

Raute noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020

Hallinnointi

Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatamme emoyhtiössämme Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, julkisesti noteerattavia yhtiötä koskevia muita säännöksiä sekä Raute Oyj:n yhtiöjärjestystä. Raute Oyj:n hallitus on lisäksi ohjeistanut konsernin toimintatapoja hallintoohjeella ja hyväksynyt Code of Conduct -ohjeistuksen.

Raute-konsernin emoyhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö Raute Oyj, joka on perustettu vuonna 1908. Suomessa sijaitsevat päätoimipisteemme Lahden Nastolassa sekä konenäkö- ja kosteusmittausteknologiaan erikoistunut valmistus- ja suunnitteluyksikkömme Kajaanissa. Konserniin kuuluu lisäksi kahdeksan ulkomaista tytäryhtiötä. Tuotantoyksikkömme sijaitsevat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Asiakas- ja huoltopalveluita tarjoavat lisäksi tytäryhtiömme Pietarissa Venäjällä, Santiagossa Chilessä ja Singaporessa. Myös agenttiverkostomme ja paikalliset palvelupisteemme sijaitsevat lähellä asiakkaita.

Konsernimme suurimmat tunnistetut riskit liittyvät projektiliiketoiminnan luonteeseen ja markkinoiden kehitykseen, tietoturvaan, rahoitukseen sekä vahinkoihin. Analyysimme mukaan merkittävimmät liiketoimintariskit ovat talouden suhdannekierrosta johtuva investointien kysynnän vaihtelu sekä toimituksiimme liittyvät kaupalliset riskit ja teknologiariskit. Konsernimme sisäisen valvonnan perustana on arvojemme ja eettisen ohjeistuksemme mukainen johtaminen. Konsernissamme ei ole erillistä sisäisen valvonnan organisaatiota.

Raute noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antamaa Hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. 

Rauten johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Muu johto (muut konsernin johtoryhmän jäsenet) avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus varmistaa, että Rautessa noudatetaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Raute on 18.2.2022 julkaissut Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukainen selvitys Raute Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021, jonka voit lukea tästä.

 Aiemmin julkaistut selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä löytyvät täältä.