Hallinnointi

Raute noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020

Hallinnointi

Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatamme emoyhtiössämme Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, julkisesti noteerattavia yhtiötä koskevia muita säännöksiä sekä Raute Oyj:n yhtiöjärjestystä. Raute Oyj:n hallitus on lisäksi ohjeistanut konsernin toimintatapoja hallintoohjeella ja hyväksynyt Code of Conduct -ohjeistuksen.

Raute-konsernin emoyhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö Raute Oyj, joka on perustettu vuonna 1908. Suomessa sijaitsevat päätoimipisteemme Lahden Nastolassa sekä konenäkö- ja kosteusmittausteknologiaan erikoistunut valmistus- ja suunnitteluyksikkömme Kajaanissa. Konserniin kuuluu lisäksi kahdeksan ulkomaista tytäryhtiötä. Tuotantoyksikkömme sijaitsevat Vancouverin alueella Kanadassa, Changzhoun alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Olemme myös kehittäneet jatkuvasti palveluverkostoamme vahvistaaksemme paikallista palvelutarjontaamme lähellä asiakkaitamme. Myös agenttiverkostomme ja paikalliset palvelupisteemme sijaitsevat lähellä asiakkaita.

Merkittävimmät tunnistetut riskimme liittyvät projektiliiketoiminnan luonteeseen, geopoliittisiin ja makrotaloudellisiin olosuhteisiin, henkilöresursseihin, tietoturvaan, rahoitukseen sekä vahinkoihin tai menetyksiin. Analyysimme mukaan tämän hetken tärkeimmät yhtiöön kohdistuvat riskit ovat maailmantalouden ja geopolitiikan kehityksestä johtuvat investointikysynnän vaihtelut, tiedonhallintajärjestelmien uudistamiseen liittyvä riski, avainhenkilöiden sitouttaminen, jälleenrahoitus- ja likviditeettiriski sekä kyberturvallisuusriski.

Raute noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antamaa Hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. 

Rauten johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Muu johto (muut konsernin johtoryhmän jäsenet) avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus varmistaa, että Rautessa noudatetaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Raute on 22.2.2024 julkaissut Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukainen selvitys Raute Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023, jonka voit lukea tästä.

 Aiemmin julkaistut selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä löytyvät täältä.