Toimitusjohtajalta

29.4.2020

 

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAMME KANTAVAT YLI PANDEMIAN

Alkanut vuosi käynnistyi alhaisella liikevaihdolla ja tappiollisella tuloksella. Liikevaihtomme aleni odotetusti ja merkittävästi vertailukaudesta tilauskannan ajoituksen takia.

Liikevaihtoa pienensivät ja liiketulosta huononsivat lisäksi muutamassa hankkeessa asiakkaista johtuvista syistä tapahtuneet aikataulujen siirtymiset myöhemmäksi sekä koronaviruspandemiasta johtuneet Kiinan tehtaamme useiden viikkojen seisokki ja kenttätoimintaamme haittaavat matkustusrajoitukset. Myös kotimaan alkuvuoden työtaistelutoimenpiteet aiheuttivat vaikeuksia kunnossapitopalveluiden toteuttamisessa. Pandemian vaikutukset toimintaamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat rajalliset, mutta eivät olemattomat.

Koronaviruspandemiasta johtuvasta epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta onnistuimme saamaan ensimmäisellä neljänneksellä kohtuullisen määrän uusia tilauksia ja tilauskantamme säilyi vahvana. Pääosa saamistamme tilauksista tuli hankkeista, joita oli neuvoteltu jo pitkälle ennen koronaviruspandemian eskaloitumista maailmanlaajuiseksi kriisiksi ja siitä edelleen aiheutuneeksi talouden nopeaksi hidastumiseksi. Asiakkaidemme investointihankkeiden käynnistyminen kertoo, että he arvioivat pandemian vaikutukset omaan liiketoimintaansa ainakin toistaiseksi rajallisiksi ja väliaikaisiksi.

Tammikuussa alkaneen koronaepidemian laajeneminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan maailmantalouteen ja markkinatilanteeseemme tavalla, jonka laajuutta ja kestoa on toistaiseksi vaikea tai mahdotonta ennustaa. Näkyvyys jopa liiketoimintamme lähitulevaisuuteenkin on huono. Tilauskertymän ennustaminen on poikkeuksellisen vaikeaa ja asiakkaidemme investointipäätöksiin liittyy merkittävää epävarmuutta niin toteutumisen kuin ajoituksenkin osalta. Komponenttien saatavuuteen ja tuotannon toimivuuden varmistamiseen liittyvät riskit ovat kohonneet. Kenttätoiminnan toimivuuden takaaminen on myös erityisen vaikeaa niin projektitoimitusten asennuksien ja käyttöönottojen kuin kunnossapitotoiminnankin osalta. On ilmeistä, että näissä olosuhteissa emme saavuta tänä vuonna tavoitteidemme ja aikaisempien arvioidemme mukaista liikevaihtoa ja -tulosta. Toistamme siis 24.4. antamamme arvion: liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee selvästi viime vuodesta.

Tässä tilanteessa vahva taseemme, markkina-asemamme ja pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja pitkäjänteisen työn mahdollistajia. Työskentelemme parhaamme mukaan minimoidaksemme poikkeuksellisen tilanteen vaikutukset ja jatkamme suunnittelemiamme panostuksia tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon ja näin varmistamme menestyksemme tulevassa koronaviruskriisin jälkeisessä maailmassa. Yhdessä niin henkilöstömme kuin asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme kanssa onnistumme tässä.

 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141