Toimitusjohtajalta

13.2.2020

 

MUUTOKSEN VUOSI

Vuonna 2019 epävarmuus lisääntyi niin maailmantaloudessa kuin asiakkaidemme markkinoillakin. Monet perinteisistä asiakkaistamme sulattivat vielä muutamien edellisten vuosien suuria investointejaan. Tässä tilanteessa kysyntämme keskittyi toisaalta strategisiin, suuriin uuden kapasiteetin hankkeisiin ja toisaalta pieniin parannuksiin sekä palveluihin. Keskisuurten, "tavallisten", projektien osuus kysynnästä oli pieni, mikä vaikeutti tilausmäärien ennustamista ja aiheutti niissä suuria vaihteluita.  

Vuoden alussa tilauskantamme oli vahva ja uskoimme liiketoimintamme jatkuvan yhtä vahvana kuin edellisenäkin vuonna. Markkinoiden muuttuminen ja vuoden 2018 ennätyskorkeasta työmäärästä johtuneet ja vuoden 2019 aikana esille tulleet ennakoimattomat toimitushaasteet olivat syynä siihen, että jäimme jälkeen liikevaihto- ja tulostavoitteistamme. Tämä oli meille pettymys. Näiden kokemusten perusteella kehitämme edelleen projektien toteutuksen malleja ja riskienhallintaa. Voimme olla tyytyväisiä varaosa- ja kunnossapitoliiketoimintamme vahvaan kehitykseen ja uusiin tilauksiin kehittyviltä markkinoilta Aasiasta ja Etelä-Amerikasta.

Markkinamme ovat muuttumassa. Tulevaisuudessa vaneri- ja LVL-teollisuuden arvioidaan kasvavan maltillisesti kehittyneillä markkinoilla, kun taas kehittyvillä markkinoilla kasvun ennustetaan jatkuvan vahvana. Tämän kehityksen vaikutuksia oli nähtävissä jo vuonna 2019, kun onnistuimme saamaan tilauksia etenkin kehittyvillä markkinoilla usealta uudelta asiakkaalta. Näiden uusien yritysten toimintatavat poikkeavat perinteisestä asiakaskunnastamme.  Niiden prioriteetit investointien suuruuden, teknologian, laadun ja palvelujen kattavuuden suhteen ovat erilaisia kuin alan perinteisempien toimijoiden. Täyttääksemme näiden uusien asiakkaiden toiveet meidän täytyy jatkuvasti kehittää tuote- ja palvelutarjontaamme sekä liiketoimintatapaamme. Tulemme panostamaan tähän markkinamuutokseen merkittävästi alkaneena vuonna tuotekehityksen ja markkinoinnin toimenpitein. Panostamme merkittävästi myös oman toimintamme digitaaliseen transformaatioon. Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia mm. Teknologiapalvelu- ja mittausjärjestelmäliiketoimintamme (Metrix) kehittämiseen. Näiden panostusten kustannusten takia tulee kannattavuutemme valitettavasti väliaikaisesti heikkenemään.

Maailmantalous on edelleen epävarmassa tilanteessa, vaikkakin viime kuukausina on saatu heikkoja merkkejä taantumariskin vähenemisestä. Lisäksi epävarmuutta kannattavuuskehitykseen aiheuttavat Kiinan koronavirusepidemia sekä kotimaan vaikea työmarkkinatilanne. Rauten teknologian ja palveluiden kysynnän perustana olevat suuret trendit, mm. ilmastonmuutoksen torjuminen puurakentamisen avulla, vahvistuvat edelleen.

Vuosi 2019 oli Rautelle muutoksen vuosi. Muutos tulee myös jatkumaan. Haasteenamme on asemoida itsemme uudelleen muuttuneilla markkinoilla. Vuonna 2020 haluamme viimeistellä uuden johtamismallimme käyttöönoton, säilyttää ja vahvistaa johtavaa asemaamme perinteisesti vahvoilla markkinoillamme alan johtavan teknologian tarjoajana, vahvistaa asemaamme kehittyvillä markkinoilla niille sopivalla tarjonnalla sekä kasvattaa teknologiapalveluliiketoimintaamme. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa nämä tavoitteet.

Esitän parhaat kiitokseni kuluneen vuoden yhteistyöstä ja luottamuksesta asiakkaillemme, henkilöstöllemme hyvästä työstä ja vahvasta sitoutumisesta vaihtelevan työkuorman oloissa, osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme panoksesta Rauten kehittämiseen ja etenemiseen.

 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141