Tilintarkastajat

Toimikausi 2020/2021
Yhtiökokouksessa 31.3.2020 valittiin toimikaudelle 2020/2021 tilintarkastajaksi tilintarkastushteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio toimikaudelta 2020/2021 maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajalle vuonna 2019 maksetut palkkiot tilintarkastuksesta olivat 57 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 5 tuhatta euroa.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana toimikaudesta 2010/2011 alkaen.