Liputusilmoitukset

Vuosina 2017, 2018 ja 2019 yhtiö ei saanut yhtään liputusilmoitusta.

3.6.2016

Raute Oyj on vastaanottanut 2.6.2016 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Göran Sundholmin osuus Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on alittanut 15 prosenttia, kun Raute Oyj:n osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 9.5.2016.

Göran Sundholmin omistusosuus Raute Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä: Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet 623.423 kpl, osuus osakepääomasta 14,98 % ja osuus äänimäärästä 2,71 %.

Vuosina 2011-2015 yhtiö ei saanut yhtään liputusilmoitusta.

22.4.2010

Raute Oyj:n tietoon on tullut, että Göran Sundholmin omistusosuus Rauten osakkeista on 8.3.2010 tehdyillä kaupoilla noussut yli kolmen kahdeskymmenesosan (3/20) liputusrajan.

Göran Sundholmin omistusosuus Raute Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä: Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet 601 433 kpl, osuus osakepääomasta 15,02 % ja osuus äänimäärästä 2,63 %.


Vuonna 2007, 2008 ja 2009 yhtiö ei saanut yhtään liputusilmoitusta.


10.11.2006

Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 10.11.2006, että sen omistus on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) liputusrajan, kun Raute Oyj:n osakepääoman korotus on 2.11.2006 merkitty kaupparekisteriin.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Raute Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä: Raute Oyj:n A-osakkeet 200.000 kpl, osuus osakepääomasta 4,99 % ja osuus äänimäärästä 0,88 %