Hyvä työpaikka

Henkilöstön määrä on ollut viime vuosina kasvussa Rauten liiketoiminnan kasvaessa. Rauten palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa jo yli 750 henkilöä maailmanlaajuisesti. Suomessa työntekijöitä oli vuoden 2018 lopussa 505, Pohjois-Amerikassa 147, Kiinassa 75 ja muualla maailmassa 45.

Vuonna 2018 keskimääräinen vaihtuvuus oli 18,7 %. Henkilöstön kasvusta johtuen tulovaihtuvuus oli 25,4 % ja lähtövaihtuvuus 12,0 %. Pohjois-Amerikan, Kiinan ja Suomen yksiköissä toteutetun henkilöstökyselyn mukaan 88 % Rauten henkilökunnasta Suomessa ja Pohjois-Amerikassa on erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Kiinan yksiköissä 72 % on erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkansa.

Raute haluaa tarjota työntekijöilleen hyvän työpaikan ja pitää kiinni osaavasta työvoimastaan. Kokeneiden työntekijöiden osaamista siirretään eteenpäin nuorille tekijöille järjestelmällisellä perehdytyksellä ja mentorointiohjelmilla. Vuonna 2018 koulutustunteja pidettiin yhteensä yli 22 tuhatta ja mentorointiohjelmaan osallistui 29 paria.

Palkitseminen Rautessa jakaantuu kolmeen osaan, joita ovat peruspalkka luontoisetuineen, tulokseen ja toimintaan liittyvä palkitseminen (tulospalkkiot) sekä pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät. Työntekijän tehtävästä riippuen sovelletaan edellä mainittujen osien erilaisia yhdistelmiä. Lue lisää Rauten palkitsemisesta Palkka- ja palkkioselvityksestä.

 

Henkilöstön tunnuslukuja

2018

2017

Henkilöstön määrä 31.12

772

704

Keskimääräinen vaihtuvuus

18,7%

22,6%

Koulutustunnit

22 227

24 577

Mentorointitunnit

4 013

4 974