Hallitus

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa hallitus valitaan, ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen tehtävät kuvataan hallituksen työjärjestyksessä. Lakisääteisten sekä yhtiöjärjestyksen määräämien tehtävien lisäksi hallitus mm. päättää vuosittain yhtiön perusstrategian ja strategiaan perustuvan vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa kuukausittain yhtiön johdon raportoinnin pohjalta konsernin taloudellista tilaa ja laatii osavuosikatsaukset. Lisäksi hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Hallitus suorittaa vuosittain arvioinnin hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toiminnasta.


Vuosi 2020
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2020 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin tekniikan lisensiaatti Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Yhtiökokouksen päättämät hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle 2020/2021 ovat 48 tuhatta euroa puheenjohtajalle ja 24 tuhatta euroa hallituksen jäsenelle.

Hallituksen jäsenet 2020
 

Laura Raitio

s. 1962, tekniikan lisensiaatti, Suomen kansalainen

Hallituksen puheenjohtaja 2019-
Hallituksen jäsen 2017-
Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaa 2019-.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista.

Laura Raitio on toiminut Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana 2014‒3/2017. Aiemmin hän on toiminut Ahlstrom Oyj:n Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtajana (2009–2014) ja johtoryhmän jäsenenä (2006–2014), Ahlstrom Oyj:n markkinointijohtajana (2006–2008), Ahlstromin Tapetti- ja julistepaperit, esikyllästetyt huonekalupaperit ja hiomapaperit -tuotelinjojen johtajana Osnabrückissä Saksassa (2002–2005) sekä Ahlstrom Kauttua Oy:n toimitusjohtajana (2001–2002). Useita johtotason tehtäviä Ahlstromin erikoispaperiliiketoiminnoissa vuodesta 1990 lähtien.

Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen, Suominen Oyj 2015–; Hallituksen puheenjohtaja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 2017–; Hallituksen puheenjohtaja, Boardman Oy 2019-; Hallituksen jäsen, Solidium Oy 2019-, Helsingin Osuuskauppa Elanto 2021-.
Palkkio tilikaudelta 2019: 39 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2019 kokouksiin: 11/11. 
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2020: 1 000 kpl Rauten A-sarjan osaketta.

 

Mika Mustakallio

s. 1964, Kauppatieteiden maisteri, CEFA, Suomen kansalainen

Hallituksen varapuheenjohtaja 2012-.
Hallituksen jäsen 2004-.
Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen.
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista.
Päätoimi: Toimitusjohtaja, MORS Software Oy 2006-.

Mika Mustakallio on riskienhallinnan asiantuntija. Vuodesta 2001 alkaen hän on yrittäjänä ollut luomassa innovatiivisia reaaliaikaisia riskienhallintajärjestelmiä pankeille. Tätä ennen hän toimi vuosina 1995-2000 Svenska Handelsbankenissa riskikontrollin johtajana ja vuosina 1991-1995 Price Waterhousessa konsulttina.

Samanaikaiset luottamustoimet: ei samanaikaisia luottamustoimia.
Palkkio tilikaudelta 2019: 23 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2019 kokouksiin: 11/11.
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2020: 62 100 kpl Rauten K-sarjan osaketta ja 21 170 kpl Rauten A-sarjan osaketta.


 

Joni Bask

s. 1975, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2012-.
Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajatahoista.
Päätoimi: Manager, Varian Medical Systems Finland Oy 2013-.

Joni Bask on toiminut vuodesta 2003 alkaen tuotekehitys- ja esimiestehtävissä Varian Medical Systems Finland Oy:ssä.
Samanaikaiset luottamustoimet: ei samanaikaisia luottamustoimia.
Palkkio tilikaudelta 2019: 23 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2019 kokouksiin: 11/11. 
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2020: 17 790 kpl Rauten K-sarjan osaketta ja 4 450 kpl Rauten A-sarjan osaketta.


 

 

Patrick von Essen

s. 1963, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2016-.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista.

Päätoimi: Neste Engineering Solutions Oy:n toimitusjohtaja 2018-.

Patrick von Essen on toiminut Dovre Group Oyj:n toimitusjohtajana 2014-2018. Aiemmin hän on työskennellyt liiketoiminnan ja projektien johto- ja kehitystehtävissä Fiskars Oyj:ssä (2012-2014), Neste Jacobs Oy:ssä (2011-2012), Pöyry Group Oyj:ssä (1999-2011) sekä ABB Service Oy:ssä (1998-1999).

Samanaikaiset luottamustoimet: ei samanaikaisia luottamustoimia.
Palkkio tilikaudelta 2019: 23 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2019 kokouksiin: 11/11. 
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2020: 100 kpl Rauten A-sarjan osaketta.


 

 

Ari Harmaala

s. 1961, insinööri (koneenrakennustekniikka), Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2019-
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista.

Päätoimi: Myynti- ja asiakkuusjohtaja, Metsä Fibre Oy 2011-.

Ari Harmaala on toiminut Metsä Fibre Oy:n myynti- ja asiakkuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2011 alkaen. Tätä ennen hän on työskennellyt Metso Paper Chinan palveluksessa Kiinassa vuosina 2002–2011, viimeksi Metso Paper (China) Co., Ltd:n toimitusjohtajana 2004–2011. Ennen tätä hän toimi Valmetilla liiketoiminnan johto- ja myyntitehtävissä 1987–2002 mm. Singaporessa ja Thaimassa.

Samanaikaiset luottamustoimet: hallituksen jäsen, European Pulp Industry Sectory (EPIS) 2016–.
Palkkio tilikaudelta 2019: 16 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2019 kokouksiin: 8/8.
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2020: ei osakeomistusta.


 

 

 

 

Pekka Suominen

s. 1976, kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2010-.
Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen 2015-.
Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajatahoista.
Pekka Suominen toimi Business Managerina Talent Events Oy:ssä 2007-2012.
Samanaikaiset luottamustoimet: Perheyritysvaltuuskunnan jäsen 2015-; Next Level jatkajatoiminnan työryhmän puheenjohtaja 2016-; Perheyritysten liiton Verkotu-työryhmän jäsen 2018-..
Palkkio tilikaudelta 2019: 23 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2019 kokouksiin: 11/11.
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2020: 48 000 kpl Rauten K-sarjan osaketta ja 62 429 kpl Rauten A-sarjan osaketta.


 

Vuosi 2019
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2019 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin tekniikan lisensiaatti Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Vuosi 2018

Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2018 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, TkL Laura Raitio, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Vuosi 2017


Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2017 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, TkL Laura Raitio, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Vuosi 2016


Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2016 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, OTK, MBA Päivi Leiwo, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

 

Vuosi 2015
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2015 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, OTK, MBA Päivi Leiwo ja KTM Pekka Suominen.

 

Vuosi 2014
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2014 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, OTK, MBA Päivi Leiwo ja KTM Pekka Suominen.

Vuosi 2013
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2013 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander ja KTM Pekka Suominen.

Vuosi 2012
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2012 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander ja KTM Pekka Suominen.

Vuosi 2011
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2011 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja KTM Pekka Suominen.


Vuosi 2010
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2010 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja KTM Pekka Suominen.


Vuosi 2009
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2009 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja DI Panu Mustakallio.