Ympäristö

Rauten oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä. Rauten tehtailla ei ole omia energiantuotantolaitoksia eikä prosesseissa kuluteta suuria määriä vettä. Keskeiset Rauten toiminnan ympäristönäkökohdat liittyvät tehdasalueiden jätehuoltoon ja kemikaalien turvalliseen hallintaan. Raute seuraa ja pyrkii tehostamaan tehtaiden ja toimistojen energiankäyttöä ja vedenkulutusta. Raute noudattaa toimintamaissaan paikallisia ympäristölakeja ja määräyksiä.

Rauten Nastolan toimipisteellä on sertifioidut standardien ISO 9001 (laatu) ja ISO 14001  (ympäristö) -johtamisjärjestelmät.  Ympäristö- ja laatuasioita hallitaan standardien mukaisilla prosesseilla. Muissa Rauten toimipisteissä noudatetaan standardoitujen laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien pääperiaatteita.

Rauten toiminnan ympäristötehokkuuden tunnuslukuina seurataan energiatehokkuutta ja jätteiden määrää liikevaihtoa kohden. Suomessa Raute on mukana Elinkeinoelämän keskusliiton energiatehokkuussopimuksessa, Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmassa. Energiatehokkuussopimuksen sopimuskausi on jaettu kahteen jaksoon, 2017-2020 ja 2021-2025. Sopimuksen energiansäästötavoite on 7,5%. Energiatehokkuutta seurataan myös konsernitasolla energiankulutuksena työtuntia kohden. Vuonna 2019 energiatehokkuus parani edellisvuodesta 3% tasolle 6,8 kWh/t.