Vastuullisuuden johtaminen

Rauten vastuullisuusjohtamisen perustana ovat yhtiön arvot: asiakkaan menestys, tulosten saavuttaminen yhdessä, luottamus ihmisiin ja vastuullisuus. Rauten hallitus on antanut yhtiön henkilöstölle toimintaohjeen (Code of Conduct), joka ohjeistaa henkilöstöä toimimaan vastuullisesti Rauten arvoja noudattaen. Raute edellyttää vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltaan.

Raute tukee ja kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa kirjattuja ihmisoikeusperiaatteita ja tunnustaa kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet, joihin kuuluvat yhdistymisvapaus, järjestymisoikeus, oikeus työehtosopimusneuvotteluihin, pakkotyön kielto sekä työntekijöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet ja kohtelu.

Vuonna 2017 Raute määritteli erillisen yhtiön toimittajille suunnatun eettisen ohjeistuksen. Ohjeistus otetaan osaksi uusia toimitus- ja alihankintasopimuksia. Raute edellyttää toimittajiensa kunnioittavan Rauten periaatteita ihmisoikeuksien ja työntekijöiden perusoikeuksien suhteen.