Vastuulliset tuotteet

Raute toimittaa teknologiaa uusiutuvia raaka-aineita käyttävälle puutuoteteollisuudelle. Rauten koneilla valmistetaan viilua, vaneria ja LVL:ää (laminated veneer lumber), joiden yleisimmät käyttökohteet ovat rakentamisessa, kuljetusvälineissä ja huonekaluissa. Suuri osa asiakasteollisuuksien tuotteista on pitkäikäisiä ja niihin sitoutuvalla hiilellä on myönteinen vaikutus ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Rauten tuotekehityksen vastuullisuustavoitteet tähtäävät muun muassa asiakkaan raaka-ainehukan ja lisäaineiden tarpeen, energian kulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. Laitteiden automaatiolla parannetaan tehtaiden työturvallisuutta ja työntekijöiden ergonomiaa.

Raute varmistaa tuotteidensa ja palvelujensa käyttöturvallisuuden osana toimitusten läpivientiprosessia. Painelaiteputkistot valmistetaan ja testataan painelaitedirektiivin (PED) D1 modulin mukaisesti. Tuotteille myönnetään määräaikainen takuu ohjeiden mukaisessa käytössä.

Asiakastyytyväisyys on keskeinen seurattava mittari Rauten toiminnan onnistumiselle. Vuonna 2018 toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan Rauten projektitoiminta sai asiakkailta yleisarvosanan 4,6/5,0 ja huoltopalvelut 4,1/5,0.

Lue lisää Rauten teknologiasta Smart Mill sivustolla