Toimitusjohtajalta

31.7.2019

 
EPÄVARMUUTTA MARKKINOILLA
 
Alkuvuoden osalta olemme viime vuoden vauhdissa liikevaihdon osalta. Jäimme kuitenkin tavoitteistamme, mikä aiheutui tilauskannan ajoittumisesta sekä muutamien ennakoitujen uusien tilausten aikataulujen siirtymisistä. 
 
Epävarmuus asiakkaidemme markkinoilla on lisääntynyt ja se on viivästyttänyt joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden käynnistymistä. Monet perinteiset asiakkaamme sulattelevat muutamien edellisten vuosien aikana tekemiään investointeja. Kysyntä painottuu juuri nyt toisaalta suuriin uuden kapasiteetin hankkeisiin ja toisaalta palveluihin ja pieniin parannuksiin. Keskikokoisten hankkeiden osuus tarjouksista ja tilauksista on poikkeuksellisen alhainen. Näiden hankkeiden vähäisyys aiheuttaa vaihtelua tilauskertymäämme. Pidän uusien tilaustemme määrää toisella neljänneksellä, 26 miljoonaa euroa, kohtuullisena saavutuksena markkinatilanteeseen nähden. Ilahduttavaa on ollut teknologiapalveluiden tilausten määrän ja liikevaihdon vakaa kasvu.
 
Liiketuloksemme osalta olemme noin miljoona euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta jäljessä. Osa kehityksestä on ollut suunniteltua panostusta tulevaisuutemme menestyksen mahdollistamiseksi. Muutamien viivästyneiden projektien ylimääräiset kustannukset selittävät osan tuloksen huonosta kehityksestä suhteessa liikevaihtoon.
 
Tilauskantamme kesäkuun lopussa, 72 miljoonaa euroa, oli edelleen historiallisesti vahva, vaikka se onkin alentunut yhtäjaksoisesti jo yli vuoden ajan. Tilauskantamme ajoittuu nyt myös poikkeuksellisen pitkälle ajalle ja mahdollistaa toimintamme suunnittelun pitkälle tulevaisuuteen. Samalla pystymme myös vastaamaan nopeita toimituksia vaativiin asiakkaidemme tarpeisiin ja auttamaan heitä vastaamaan omien markkinoidensa mahdollisuuksiin.
 
Markkinoiden epävarmuuden aiheuttaman uusien tilausten ja muutamien projektiemme toimitusten viivästymisen takia jouduimme heikentämään arviotamme kuluvan vuoden liikevaihdosta ja -tuloksesta. Ponnistelemme kuitenkin päättäväisesti ja etsimme uusia mahdollisuuksia asiakkaidemme auttamiseksi omassa toiminnassaan päästäksemme mahdollisimman lähelle viime vuoden ennätystasoa.
 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141