Toimitusjohtajalta

3.5.2019

 
KYSYNTÄ JATKUI VAHVANA
 
Pääsimme aloittamaan kuluvan vuoden vahvalla tilauskannalla. Onnistuimmekin sen avulla saavuttamaan korkean liikevaihdon, noin 17 prosentin kasvun viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Uusien tilausten määrä oli kohtuullisella tasolla, etenkin kun uusiin tilauksiin ei sisälly suuria tehdaslaajuisia tilauksia. Liiketuloksemme jäi hieman viime vuoden tasosta huolimatta liikevaihdon kasvusta. Tämä aiheutui tarkastelujaksolle osuneista poikkeuksellisista kustannuseristä, joiden merkitystä korostaa se, että vertailujaksolla meillä oli muutamia vastaavia positiivisia eriä.
 
Kysyntä Rauten teknologialle ja palveluille jatkui vahvana. Kysyntä oli edelleen vahvinta perinteisillä teollistuneilla markkinoilla Euroopassa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. Olen erityisesti luottavainen Venäjän suhteen, jossa muutamien hankkeiden neuvottelut etenevät nyt lupaavasti. Kysynnän painopiste on siirtymässä kehittyville markkinoille, Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan. Teollistuneiden markkinoiden sisällä painopiste on siirtymässä uuteen asiakaskuntaan, pienempiin ja osin uusiin alalle tulossa oleviin asiakkaisiin.
 
Uusien tilausten määrää, 32 miljoonaa euroa, voimme pitää kohtuullisena, koska tarkastelujakson tilaukset koostuivat pääosin pienemmistä kaupoista. Teknologiapalveluiden osalta erityisesti peruspalveluiden, varaosien ja kunnossapidon tilausten määrä kasvoi vahvasti. Projektiluontoisten modernisointien tilaukset sen sijaan jäivät alhaiselle tasolle.
 
Tilauskantamme on edelleen historiallisesti vahva, vaikka tilauskannan lasku vuoden takaiselta ennätystasolta on jatkunut tasaisesti jo vuoden ajan. Osa tilauskannasta on ajoitettu jo vuodelle 2020, ja siten näkymämme tulevaisuuteen on poikkeuksellisen selvä. Nykyisellä tilauskannan ja kapasiteetin tasollamme pystymme palvelemaan asiakkaitamme normaaleilla toimitusajoilla ja siten osaltaan mahdollistamme heidän suunnitelmiensa toteuttamisen. 
 
Vahvan tilauskannan ja aktiivisena jatkuvan kysynnän ansiosta Rautella on hyvät edellytykset jatkaa jo neljä vuotta jatkunutta hyvää kehitystä ja saavuttaa alkaneen vuoden tavoitteemme. Arvioimme niin liikevaihdon kuin tuloksenkin olevan viime vuoden tasolla. 
 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141