Tilintarkastajat

Toimikausi 2019/2020
Yhtiökokouksessa 2.4.2019 valittiin toimikaudelle 2019/2020 tilintarkastajaksi tilintarkastushteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio toimikaudelta 2019/2020 maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Vuoden 2018 kuluksi kirjatut palkkiot säännönmukaisesta vuositilintarkastuksesta yhtiökokouksen valitsemalle tilintarkastajalle olivat 52 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 11 tuhatta euroa.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana toimikaudesta 2010/2011 alkaen.