Tilintarkastajat

Toimikausi 2019/2020
Yhtiökokouksessa 2.4.2019 valittiin toimikaudelle 2019/2020 tilintarkastajaksi tilintarkastushteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio toimikaudelta 2019/2020 maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajalle vuonna 2019 maksetut palkkiot tilintarkastuksesta olivat 57 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 5 tuhatta euroa.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana toimikaudesta 2010/2011 alkaen.