Tietoa Rautesta

Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys

Rauten asiakkaita ovat viilun, vanerin, LVL:n (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavaran tuottajat. Uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien suosiminen mm. rakentamisessa kasvattaa puutuoteteollisuutta. Globaalisti Rauten palvelemien puutuoteteollisuuden sektorien markkinoiden koko on noin 45 miljardia euroa.

Maailmanlaajuisen viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuuden investointien uuteen tuotantoteknologian arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa vuodessa normaalin suhdannetilanteen aikana. Tämän lisäksi after sales -markkina on Rauten kannalta lähes rajaton kooltaan.

Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa 15–20 prosentin markkinaosuudella investoinneista. Myös LVL-teollisuudessa Rautella on vahva markkina-asema, sillä yli puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla.

Rauten teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Projektityyppiselle liiketoiminnalle tyypillistä on investointipäätösten herkkyys talouden suhdanteille ja ajoituksen vaikea ennakoitavuus.

Asiakaskuntaa palvelee Rauten noin 800 osaajaa kymmenessä eri maassa. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa YhdysvalloissaMyyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Huolto- ja varaosapalveluita tarjotaan enenevässä määrin myös paikallisesti.

Vuodesta 1994 lähtien Rauten A-osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.