Terveys ja työturvallisuus

Raute haluaa tarjota kaikille työntekijöilleen turvallisen työympäristön ja pyrkii jatkuvaan työturvallisuuden parantamiseen. Lyhyen aikavälin tavoitteena on saada poissaoloon johtavien tapaturmien määrä alle kymmeneen miljoonaa työtuntia kohden. Pitkällä aikavälillä tavoittelemme kokonaan tapaturmatonta työympäristöä. Nastolan päätoimipisteessä Rauten henkilöstöä palvelee terveysasema.

Vuonna 2019 tapahtui 18 poissaoloon johtanutta tapaturmaa (2018: 31). Suurin osa tapaturmista on tuotantotyössä tapahtuvia vahinkoja, joiden seurauksena on yleisimmin erilaisia nyrjähdyksiä tai pinnallisia vammoja raajoihin. Jokaiseen tapaturmaan ja läheltäpiti-tilanteeseen liittyy kuitenkin riski vakavammasta seuraamuksesta. Emme ole tyytyväisiä tapaturmien tunnusluvun nykytasoon ja tavoittelemme selvää parannusta turvallisuudessa jo lyhyellä aikavälillä.

Turvallisuushavaintoja kirjattiin 160 kpl vuonna 2019. Turvallisuushavaintojen avulla kerätään arvokasta tietoa työturvallisuuden kehittämiseksi ja poistetaan työympäristöstä havaittuja riskitekijöitä.

TYÖTURVALLISUUS

 

 

LTIF

2019

2018

Raute Suomi

7,8

24,6

Raute yhteensä

13,6

23,7

 

 

 

Työhön liittyvien vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä/kauden työtunnit * 1 000 000 tuntia.