Rauten vastuullisuusaiheet

Raute on tunnistanut omassa toiminnassaan tärkeimmät vastuullisuusaiheet ohjaamaan vastuullisuuden parantamiseksi tehtävää työtä. 

Asiakkaiden ja teknologian kehittämisen parissa tehtävä työ on Rauten merkittävin mahdollisuus edistää vastuullisuutta, sillä Rauten asiakasteollisuuksien vaikutus kestävään kehitykseen on huomattavasti suurempi kuin Rauten organisaation rajojen sisällä syntyvä vaikutus. Pienikin prosentuaalinen parannus vaneritehtaan raaka-ainetehokkuudessa voi johtaa erittäin merkittäviin ympäristöhyötyihin pitkällä aikavälillä.

Omassa toiminnassa keskeistä on työturvallisuuden parantaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja eettiset liiketoimintatavat. Vastuullisuutta edistetään hyvässä yhteistyössä sidosryhmien ja paikallisyhteisöjen kanssa.