Osinkopolitiikka

Noudatamme aktiivista osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on taata sijoittajillemme kilpailukykyinen tuotto.

Huomioimme osingonmaksussa vakavaraisuuden säilyttämisen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu tulokseen.