Hyvä työpaikka

Henkilöstön määrä on ollut viime vuosina kasvussa Rauten liiketoiminnan kasvaessa. Rauten palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa jo yli 770 henkilöä maailmanlaajuisesti. Suomessa työntekijöitä oli vuoden 2019 lopussa 518, Pohjois-Amerikassa 135, Kiinassa 76 ja muualla maailmassa 49.

Vuonna 2019 keskimääräinen vaihtuvuus oli 19 %. Henkilöstön kasvusta johtuen tulovaihtuvuus oli 20 % ja lähtövaihtuvuus 18 %. Vuonna 2019 toteutetun laajan henkilöstökyselyn mukaan 93 % Rauten henkilökunnasta Suomessa, 83 % Pohjois-Amerikassa, 92 % Kanadassa, 96 % Kiinassa ja 93 % Venäjän yksikön henkilöstöstä on erittäin tai melko tyytyväisiä Rauteen työpaikkana. 

Raute haluaa tarjota työntekijöilleen hyvän työpaikan ja pitää kiinni osaavasta työvoimastaan. Kokeneiden työntekijöiden osaamista siirretään eteenpäin nuorille tekijöille järjestelmällisellä perehdytyksellä ja mentorointiohjelmilla. Vuonna 2019 koulutustunteja pidettiin yhteensä yli 29 tuhatta ja mentorointiohjelmiin osallistui yhteensä 15 henkilöä.

Palkitseminen Rautessa jakaantuu kolmeen osaan, joita ovat peruspalkka luontoisetuineen, tulokseen ja toimintaan liittyvä palkitseminen (tulospalkkiot) sekä pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät. Työntekijän tehtävästä riippuen sovelletaan edellä mainittujen osien erilaisia yhdistelmiä. Lue lisää Rauten palkitsemisesta Palkka- ja palkkioselvityksestä.

 

Henkilöstön tunnuslukuja

2019

2018

Henkilöstön määrä 31.12

778

772

Keskimääräinen vaihtuvuus

19%

19%

Koulutustunnit

29 226

22 227

Mentorointitunnit

3 536

4 013