Yhtiökokous 2019

Yhtiökokous 2019

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 2.4.2019 Lahdessa Sibeliustalolla alkaen klo 18.00.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Rauten varsinaisen yhtiökokouksen 2019 käsiteltäväksi tulee toimittaa Rauten hallitukselle 21.2.2019 mennessä. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Raute Oyj, Hallitus, PL 69, 15551 Nastola tai sähköpostitse ir@raute.com.

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta (pörssitiedote 18.2019)