Toimitusjohtajalta

31.10.2018

 
 
KOLMAS VUOSINELJÄNNES ENNÄTYSLUKEMiin LIIKEVAIHDON JA LIIKETULOKSEn osalta
 
Onnistuimme kolmannella neljänneksellä jopa suunnitelmiamme paremmin ja saavutuksemme oli erinomainen. Henkilökuntamme venyminen ja hyvä yhteistyö kumppaniemme kanssa mahdollistivat ennätyksellisen liikevaihdon saavuttamisen. Onnistuimme myös toteuttamaan toimituksemme ajallaan ja suunniteltujen kustannusten mukaisesti. Olemme myös onnistuneet pitämään kasvaneet kustannuspaineet kurissa ja myös ratkaisemaan raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat. Yhtä tärkeää lähiajan tulosnäkymien parantumista ajatellen oli, että pystyimme näin raivaamaan tuotantosuunnitelmaamme tilaa kilpailukykyisellä toimitusajalla toteutettaville uusille tilauksille. 
 
Myös uusien tilausten määrä 42 miljoonaa kolmannella vuosineljänneksellä oli hyvällä tasolla huomioiden, että siihen ei sisältynyt yksittäisiä isoja tilauksia. Neuvotteluvaiheessa olevien isojen tehdashankkeiden eteneminen on hidasta eri syistä. Euromääräisestä kasvusta huolimatta teknologiapalveluiden osuus uusista tilauksista aleni. Hyvässä markkinatilanteessa osa asiakkaistamme painottaa edelleen investointeja uusiin laitteisiin vanhojen parantamisen sijasta.
 
Kysyntä niin teknologiallemme kuin palveluillemmekin jatkuu hyvänä. Kysynnän painopiste on edelleen kehittyneillä markkinoilla, mutta on hienoisesti siirtymässä Euroopasta Pohjois-Amerikkaan ja Venäjälle. Myös muutamien kehittyvien markkinoiden asiakassegmenttien aktiivisuus on lisääntynyt. Monien Rauten perinteisten asiakkaiden jo käynnistämien investointien jälkeen kysynnän painopiste on myös siirtynyt enemmän Rautelle uusiin asiakkaisiin.
 
Korkean työkuorman ja vilkkaana jatkuvan kysynnän aikanakin jatkamme panostuksiamme uusien teknologioiden, palveluliiketoimintamme sekä kehittyvien markkinoiden läsnäolomme ja tarjoamamme kehittämiseen. Näin avaamme uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 
Alkuvuoden toteutunut liikevaihto ja -tulos, vahva tilauskanta ja aktiivisena jatkuva kysyntä vahvistavat näkymämme koko vuoden osalta ja antavat jo hyvän näkyvyyden ensi vuoteen. Olemme hyvässä vauhdissa alkaneen vuoden tavoitteidemme saavuttamiseksi. Antamamme tiedotteen mukaisesti Rauten liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee vuonna 2018 edellisestä vuodesta. 
 
 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141