Tilintarkastajat

Toimikausi 2018/2019
Yhtiökokouksessa 22.3.2018 valittiin toimikaudelle 2018/2019 tilintarkastajaksi tilintarkastushteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio toimikaudelta 2018/2019 maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Vuoden 2017 kuluksi kirjatut palkkiot säännönmukaisesta vuositilintarkastuksesta yhtiökokouksen valitsemille tilintarkastajille olivat 52 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palvelusita 100 tuhatta euroa.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana toimikaudesta 2010/2011 alkaen.