Päättyneet optio-ohjelmat ja osakepohjaiset kannustusjärjestelmät

Optiopohjainen kannustinjärjestelmä 2010
 
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2010 optio-oikeuksien antamisesta Raute- konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on luovutettu hallituksen erikseen päättämille konsernin avainhenkilöille vuosina 2010-2013. Optio-oikeudet on annettu vastikkeetta. 
 
Optio-oikeuksien määrä oli yhteensä 240 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään ta hankkimaan yhden (1) A-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksista 80 000 merkitään tunnuksella 2010 A (2010) , 80 000 tunnuksella 2010 B (2011)  ja 80 000 tunnuksella 2010 C (2012).  A-sarjan optioiden osakkeiden merkintäaika on 1.3.2013-31.3.2016, B-sarjan 1.3.2014-31.3.2017 ja C-sarjan merkintäaika 1.3.2015-31.3.2018. 
 
 

Osakepohjainen kannustusjärjestelmä 2006-2008

Raute Oyj:n hallitus päätti 22.3.2006 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän käyttöön ottamisesta. Ansaintajakso alkoi 1.1.2006 ja päättyi 31.12.2008.

Osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä maksettavan palkkion määrä oli sidottu konsernin liikevoittoon (75 % painoarvo) ja hallituksen arvioon mm. strategian toteutumisesta (+/- 25 % painoarvo). Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettava palkkio muodostui osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.

Raute Oyj luovutti 27.3.2009 kannustinjärjestelmän osakeosuutena vastikkeetta yhteensä 18.900 kappaletta yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta ohjelman piirissä olleille 17 avainhenkilölle. Luovutettuihin osakkeisiin liittyi 2 vuoden luovutuskielto, joka päättyi 27.3.2011.


Optio-ohjelma 1998

Raute Oyj:n vuoden 1998 optio-ohjelma päättyi optioehtojen mukaisesti 30.9.2006.

Optio-ohjelman viimeisillä B-optio-oikeuksilla merkittiin elo-syyskuun 2006 aikana 115.300 kappaletta A-sarjan osakkeita. Osakemerkinnät rekisteröitiin 2.11.2006 ja osakkeet olivat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 3.11.2006 alkaen..

Raute Oyj:n optiolainaan liittyvien B-optiotodistusten kokonaismäärä oli 212.500 kappaletta, joista merkittiin yhteensä 190.150 kappaletta. Optioita jäi merkitsemättä 22.350 kappaletta.

Päättyneen optio-ohjelman säännöt