Optio-ohjelma 2010 (2010 A, 2010 B, 2010 C)

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 päätti optio-oikeuksien antamisesta Raute-konsernin avainhenkilöille vuosina 2010-2012. Tästä järjestelystä optioiden 2010 B merkintäaika päättyi 31.3.2017 ja optioiden 2010 C merkintäaika päättyy 31.3.2018. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään tai hankkimaan yhden (1) A-sarjan osakkeen.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettujen varojen perusteella. Osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Raute Oyj:n 2010 C optiot noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksilla RAUTEEW310. Osakkeiden merkintäaika Raute Oyj:n optio-oikeuksilla 2010 C päättyy 31.3.2018.  
 

  Alkuperäinen
toteutushinta
Toteutushinta
26.3.2018
Merkintäaika Optio-oikeuksia
merkitsemättä
31.3.2018
2010 C EUR 8,40 EUR 3,75 1.3.2015 - 31.3.2018 0 kappaletta

 

Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettujen varojen määrällä asianomaisena täsmäytyspäivänä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on toinen selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen (T+2).

Osakkeiden merkitseminen optio-oikeuksilla

Raute Oyj:n 2010 optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet pyritään rekisteröimään ja listaamaan Nasdaq Helsingissä seuraavan tavoiteaikataulun mukaisesti:
 
Osakemerkinnät viimeistään vuonna 2018    
       
2010 C optio-oikeudet Hallituksen kokous Arvioitu rekisteröintipäivä Arvioitu listauspäivä
31.3.2018 26.4.2018 8.5.2018 9.5.2018

 

Osakkeiden merkintäpaikkoja ovat Nordean konttorit Suomessa.

Kirjaamishakemus on toimitettava Raute Oyj:lle osoitteella Raute Oyj, Optiot, PL 69, 15551 Nastola maksukuitteineen vähintään kymmenen (10) päivää ennen hallituksen kokousta

Raute Oyj:n hallitus on päättänyt, että osakemerkinnät  tehdään em. aikataulun mukaan kaupparekisteriin, jos 2010 optioilla merkittävien osakkeiden määrä ylittää 1.000 kappaletta optiosarjaa kohti.

Merkintä tehdään kuitenkin vähintään kerran vuodessa kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien. Rautella on oikeus muuttaa kaupparekisteröintipäiviä eikä yhtiö vastaa siitä, jos kyseisinä päivinä rekisteröintiä ei tapahdu.

Optiojärjestelmän ehdot.