Hallitus

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa hallitus valitaan, ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys on kuvattu hallinto-ohjeessa kohdassa 3. Lakisääteisten sekä yhtiöjärjestyksen määräämien tehtävien lisäksi hallitus vahvistaa vuosittain yhtiön strategian ja talousarvion sekä seuraa kuukausittain yhtiön johdon raportoinnin pohjalta konsernin taloudellista tilaa ja laatii osavuosikatsaukset. Hallitus suorittaa vuosittain itsearvioinnin hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toiminnasta.


Vuosi 2018
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2018 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, TkL Laura Raitio, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Yhtiökokouksen päättämät hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle 2018/2019 ovat 40 tuhatta euroa puheenjohtajalle ja 20 tuhatta euroa hallituksen jäsenelle.

Hallituksen jäsenet 2018
 

Erkki Pehu-Lehtonen

s. 1950, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen

Hallituksen puheenjohtaja 2009-.
Hallituksen jäsen 2009-.
Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista.
Päätoimi: Hallituksen neuvonantaja, Pöyry Oyj, 2008-2010, eläkkeellä.

Erkki Pehu-Lehtonen toimi Pöyry Oyj:n hallituksen neuvonantajana vuosina 2008-2010, toimitusjohtajana vuosina 1999-2008 ja Pöyry Oyj:n tytäryhtiön Jaakko Pöyry Oy:n toimitusjohtajana vuodet 1996-1999 ja varatoimitusjohtajna vuodet 1994-1996. Ennen Pöyry-yhtiöitä Erkki Pehu-Lehtonen on toiminut johtotehtävissä mm. Neles-Jamesbury Oy:ssä ja Valmet Paperikoneet Oy:ssä.

Samanaikaiset luottamustoimet: Ei samanaikaisia luottamustoimia-.
Palkkio tilikaudelta 2017: 40 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2017 kokouksiin: 13/13.
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2018: 1 000 kpl Rauten A-sarjan osaketta.


 

Mika Mustakallio

s. 1964, Kauppatieteiden maisteri, CEFA, Suomen kansalainen

Hallituksen varapuheenjohtaja 2012-.
Hallituksen jäsen 2004-.
Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen.
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista.
Päätoimi: Toimitusjohtaja, MORS Software Oy 2006-.

Mika Mustakallio on riskienhallinnan asiantuntija. Vuodesta 2001 alkaen hän on yrittäjänä ollut luomassa innovatiivisia reaaliaikaisia riskienhallintajärjestelmiä pankeille. Tätä ennen hän toimi vuosina 1995-2000 Svenska Handelsbankenissa riskikontrollin johtajana ja vuosina 1991-1995 Price Waterhousessa konsulttina.

Samanaikaiset luottamustoimet: ei samanaikaisia luottamustoimia.
Palkkio tilikaudelta 2017: 20 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2017 kokouksiin: 13/13.
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2018: 62 100 kpl Rauten K-sarjan osaketta ja 21 170 kpl Rauten A-sarjan osaketta.


 

Joni Bask

s. 1975, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2012-.
Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajatahoista.
Päätoimi: Manager, Varian Medical Systems Finland Oy 2013-.

Joni Bask on toiminut vuodesta 2003 alkaen tuotekehitys- ja esimiestehtävissä Varian Medical Systems Finland Oy:ssä.
Samanaikaiset luottamustoimet: ei samanaikaisia luottamustoimia.
Palkkio tilikaudelta 2017: 20 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2017 kokouksiin: 13/13. 
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2018: 17 790 kpl Rauten K-sarjan osaketta ja 4 450 kpl Rauten A-sarjan osaketta.


 

 

Patrick von Essen

s. 1963, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2016-.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista.

Päätoimi: Neste Engineering Solutions Oy:n toimitusjohtaja 2018-.

Patrick von Essen on toiminut Dovre Group Oyj:n toimitusjohtajana 2014-2018. Aiemmin hän on työskennellyt liiketoiminnan ja projektien johto- ja kehitystehtävissä Fiskars Oyj:ssä (2012-2014), Neste Jacobs Oy:ssä (2011-2012), Pöyry Group Oyj:ssä (1999-2011) sekä ABB Service Oy:ssä (1998-1999).

Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen, Etteplan Oyj  2014-.
Palkkio tilikaudelta 2017: 20 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2017 kokouksiin: 13/13. 
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2018: 100 kpl Rauten A-sarjan osaketta. 

Laura Raitio

s. 1962, tekniikan lisensiaatti, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2017-.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista.

Laura Raitio on toiminut Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana 2014‒3/2017. Aiemmin hän on toiminut Ahlstrom Oyj:n Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtajana (2009–2014) ja johtoryhmän jäsenenä (2006–2014), Ahlstrom Oyj:n markkinointijohtajana (2006–2008), Ahlstromin Tapetti- ja julistepaperit, esikyllästetyt huonekalupaperit ja hiomapaperit -tuotelinjojen johtajana Osnabrückissä Saksassa (2002–2005) sekä Ahlstrom Kauttua Oy:n toimitusjohtajana (2001–2002). Useita johtotason tehtäviä Ahlstromin erikoispaperiliiketoiminnoissa vuodesta 1990 lähtien.

Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen, Neste Oyj 2011–; Hallituksen jäsen, Suominen Oyj 2015–; Hallituksen puheenjohtaja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 2017–.
Palkkio tilikaudelta 2017: 13 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2017 kokouksiin: 8/8. 
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2018: 1 000 kpl Rauten A-sarjan osaketta.

 

 

Pekka Suominen

s. 1976, kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2010-.
Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen 2015-.
Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajatahoista.
Pekka Suominen toimi Business Managerina Talent Events Oy:ssä 2007-2012.
Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen: FBN Perheyrityspalvelut Oy 2014-; Perheyritysvaltuuskunnan jäsen 2015-; Perheyritysten liiton edunvalvontaryhmän jäsen 2015-; Next Level jatkajatoiminnan työryhmän puheenjohtaja 2016-.
Palkkio tilikaudelta 2017: 20 tuhatta euroa.
Osallistuminen tilikauden 2017 kokouksiin: 13/13.
Osakejohdannaiset palkkiot: ei osakejohdannaisia palkkioita.
Rauten osakeomistus 30.9.2018: 48 000 kpl Rauten K-sarjan osaketta ja
62 429 kpl Rauten A-sarjan osaketta.


 

 

 

Vuosi 2017


Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2017 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, TkL Laura Raitio, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Vuosi 2016


Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2016 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, OTK, MBA Päivi Leiwo, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

 

Vuosi 2015
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2015 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, OTK, MBA Päivi Leiwo ja KTM Pekka Suominen.

 

Vuosi 2014
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2014 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, OTK, MBA Päivi Leiwo ja KTM Pekka Suominen.

Vuosi 2013
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2013 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander ja KTM Pekka Suominen.

Vuosi 2012
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2012 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander ja KTM Pekka Suominen.

Vuosi 2011
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2011 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja KTM Pekka Suominen.


Vuosi 2010
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2010 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja KTM Pekka Suominen.


Vuosi 2009
Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2009 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja DI Panu Mustakallio.