Vanerin kulutus ja tuotanto

 

Yleisen taloudellisen toimeliaisuuden painopisteen siirtymisen myötä myös vaneriteollisuuden uuden tuotantokapasiteetin rakentaminen siirtyy uusille kehittyville markkinoille, joilla on omat haasteensa. 

Markkina-alueena Eurooppa on Rautelle tärkeä, mutta asiakaskuntana eurooppalaiset alan yritykset ovat epäyhtenäinen ryhmä. Vanerintuottajat ovat keskittyneet valmistamaan pitkälle jalostettuja, laadukkaita lopputuotteita. Etenkin Etelä-Euroopassa on paljon pieniä valmistajia.

Suomessa on perinteisesti ollut vahva vaneriteollisuus, mikä on auttanut Rautea rakentamaan nykyisen asemansa. Viime vuosina investointien painopiste on siirtynyt Suomesta Baltiaan ja Venäjälle. Myös useissa muissa maissa, kuten Ranskassa ja Puolassa, vaneriteollisuus kehittyy edelleen.

Afrikka on perinteisesti toiminut raakapuun toimittajana. Puun viennin rajoitukset muutamissa tärkeissä tuottajamaissa ovat lisänneet tarvetta jatkojalostaa puuta paikallisesti. Afrikan markkinoita ovat perinteisesti dominoineet eurooppalaiset konetoimittajat. Jatkossa asiakkaat ja investoijat siirtyvät käyttämään tehokkaampia prosessiteknologioita. Tämä kehitys avaa uusia mahdollisuuksia Rautelle.

Venäjällä on neljännes koko maailman metsävaroista. Muita vaneriteollisuuden vahvuuksia ovat ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja alhaiset työvoimakustannukset. Vaneri on Venäjällä ensisijaisesti vientituote, mutta talouden kehittyessä myös kotimarkkina on vahvistunut. Raaka-aineena käytetään pääosin koivua, mutta myös kuusta, mäntyä ja lehtikuusta. Myös muissa entisen Neuvostoliiton maissa, kuten Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, vaneriteollisuuden tilanne vastaa Venäjää. 

Suurin osa Aasian-Tyynenmeren alueella valmistetusta vanerista käytetään alueen sisällä. Vaneria viedään mm. Lähi-itään, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Aasiassa vanerintuotannossa käytetään raaka-aineena trooppisia puulajeja, muun muassa merantia ja keruingia. Pieniläpimittaisen istutuspuun, kuten akasian ja albizian, käyttö yleistyy. Tyynenmeren alueella vaneria valmistetaan eri mänty- ja eukalyptuslajeista. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa on paljon istutusmetsiä. Myös Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa istutusmetsien merkitys kasvaa.

Istutusmetsien käyttöön perustuva vaneriteollisuus on 2000-luvulla kasvanut voimakkaasti Etelä-Amerikassa. Hyvän metsänhoidon ja suosiollisen ilmaston ansiosta vaneriteollisuuden käyttöön sopivaa hyvälaatuista puuta, lähinnä mänty- ja eukalyptuslajeja, on hyvin saatavissa. Vahvuuksia ovat myös kohtuulliset työvoimakustannukset. Valtaosa vanerista viedään Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan, mutta myös alueen oma vanerinkulutus on kasvussa. Suurimpien vaneritehtaiden käyttöasteet ovat olleet korkeita myös taloustaantuman aikana, mikä on osoitus tehtaiden hyvästä kilpailukyvystä maailmanmarkkinoilla.

Pohjois-Amerikka on maailman suurin havuvanerin ja LVL:n tuotantoalue. Alueella on myös merkittävää jalopuuta käyttävää viilu- ja vaneriteollisuutta. Markkina-alue on laaja ja tuotanto on voimakkaasti keskittynyt suurille metsäteollisuuskonserneille. Viisi suurinta yhtiötä tuottavat 65 prosenttia vanerista ja 85 prosenttia LVL:stä.  Vanerin ja LVL:n kysyntää ohjaa pääasiassa Yhdysvaltojen talous, erityisesti asuntorakentaminen.

Lisätietoja vanerin kulutuksesta ja tuotannosta tästä