Toimitusjohtajalta

31.10.2017

 

ONNISTUIMME ERINOMAISESTI KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

 

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli tavoitteemme mukaista ja osaltaan nosti kannattavuutemme erinomaiselle tasolle. Olemme tyytyväisiä tuloskehitykseemme. Olemme hyvässä vauhdissa osoittaa toteen arviomme suhteellisen kannattavuutemme paranemisesta vuoden toisella puoliskolla. 
 
Kolmannen neljänneksen aikana onnistuimme toimituksissamme suunnitelmiemme mukaisesti. Suhteellisen kannattavuutemme parantuneesta tasosta saamme kiittää lähes ennätyksellistä liikevaihtoa, kauden suhteellisesti alhaisempia yleiskustannuksia sekä onnistumistamme projektien toteuttamisessa ja toimintamme kehittämishankkeissa. Myös uusien tilaustemme määrä, 42 miljoonaa euroa, oli hyvällä tasolla. 
 
Tilauskantamme on vahva ja meillä on merkittävä määrä tilauskantaa vuodelle 2018 ja vähän jo myös vuodelle 2019. Pysymme siis hyvässä vauhdissa ja resurssiemme käyttöaste on korkea myös koko loppuvuoden ajan. Vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittamamme tilauskanta ennakoi, että tästä vuodesta tulee muutamia aikaisempia vuosia tasaisempi liikevaihdon osalta. Viimeisen neljänneksen liiketulos tulee vastaamaan liikevaihdon tasoa. Kun lisäksi kysyntä tärkeimmillä markkina-alueillamme on jatkunut aktiivisena, ovat tulevaisuudennäkymämme lupaavat.
 
Hyvän vuoden alun, vahvan tilauskannan ja aktiivisena jatkuvan kysynnän ansiosta olen vakuuttunut, että liikevaihtomme kasvaa selvästi ja sen myötä liiketuloksemme paranee selvästi viime vuodesta. 
 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141