Toimitusjohtajalta

28.4.2017

 

 

VUOSI ALKOI LUPAAVASTI


Voimme olla tyytyväisiä vuoden alun kehitykseemme niin liikevaihdon kasvun kuin liiketuloksen paranemisenkin osalta. Molemmat olivat odotustemme mukaisia. Myös uusien tilaustemme määrä,  24 miljoonaa euroa, oli kohtuullisen hyvä, huomioiden sen, että siihen ei sisälly isoja yksittäisiä hankkeita. Myös tilauskantamme on edelleen korkealla tasolla.

Keskisuurten investointihankkeiden kysyntä on ollut alkuvuoden aikana aikaisempaa vilkkaampaa. Tuotannon korkean työkuorman lisäksi myynnillämmekin on ollut kiire. Myös uusia tehdashankkeita on neuvotteluvaiheessa useita. Aktiivisena edelleen jatkuva varaosien ja kunnossapidon kysyntä vahvistaa käsitystämme asiakkaidemme hyvästä tilanteesta. Modernisoinnit ovat ainoa tuotealueemme, jossa kysyntä oli hiljaista. Arvioin tämän osittain johtuvan siitä, että markkinanäkymien rohkaisemina asiakkaidemme mielenkiinto on painottunut uusien laitteiden hankintaan. Maantieteellisesti vahvimpia alueita ovat tällä hetkellä perinteiset kehittyneet markkinat. Myös Venäjällä kysynnän vilkastuminen on jatkunut.

Maaliskuun lopussa saimme päätökseen neuvottelut yrityskaupasta ja ostimme Metriguard-nimisen yrityksen liiketoiminnan Yhdysvalloissa. Liiketoiminta siirtyi omistukseemme huhtikuun alussa. Hankittu teknologia täydentää tarjontaamme viilu- ja vaneriteollisuuksien raaka-aineen käytön optimoinnin alueella ja yhdistettynä konenäköteknologiaamme luo uusia mahdollisuuksia tuotekehitykselle. Tunnemme Metriguardin tuotteet useiden asiakkaidemme prosesseista jo vuosien ajalta ja tiedämme ne laadukkaiksi, lähes teollisuusstandardin asemassa oleviksi. Lisäksi pääsemme nyt laajentamaan tarjontaamme sahateollisuuteen ja auttamaan meille uutta asiakaskuntaa optimoimaan oman prosessinsa raaka-aineen arvoa. Metriguard edustaa juuri yhtä strategiamme mukaista kasvualuetta ja siten olemme suorastaan innoissamme tästä uudesta mahdollisuudesta. Olen vakuuttunut, että tämä yrityskauppa on hyvä järjestely niin Rautelle kuin Metriguardillekin.

Hyvän vuoden alun, vahvan tilauskannan ja aktiivisena jatkuvan kysynnän ansiosta on helppo olla vakuuttunut, että liikevaihtomme kasvaa ja liiketuloksemme paranee viime vuodesta.

 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141