Sisäpiirihallinto

 
Raute Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton antamia sisäpiiriohjeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä hallituksen vahvistama sisäpiiriohjeistus. 
 
Sisäpiirihallinto 2.7.2016 saakka
 
Julkiseen sisäpiiriin kuuluivat toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluivat henkilöt, jotka tehtäviensä puolesta säännöllisesti käsittelevät tai saavat osakkeen arvoon vaikuttavaa julkaisematonta tietoa. 
 
Sisäpiirihallinto 3.7.2016 alkaen
 
Sisäpiiriasioiden säätely on muuttunut 3.7.2016 alkaen, jolloin ns. MAR-direktiivi ja Helsingin pörssin uusitut sisäpiiriohjeet astuivat voimaan Suomessa.  Rautessa se aiheutti muutoksia koskien 
  • Julkinen sisäpiiri poistui ja tilalle velvollisuudet johdon (hallitus, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja heidän lähipiirinsä) liiketoimien ilmoittamiseen ja julkistamiseen. 
  • Ns. pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri poistui, tilalle perustettiin sitä vastaava Confidential Information Recipient (CIR) –luettelo henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. CIR-ryhmään kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan yhtiön ohjeistamaa suljettua ikkunaa. CIR-luettelo ei ole julkinen.
Edellä mainittujen lisäksi yrityksessä ylläpidetään  hankeluetteloita. Hankkeella tarkoitetaan Rauten toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on Rauten käsityksen mukaan sisäpiiritietoa ja jonka julkistamisen lykkäämisestä Raute on päättänyt.
 
Sisäpiirivastaavana yhtiössä toimii talousjohtaja.
 
Ilmoitusvelvollisten ja CIR-ryhmän  kaupankäyntikielto alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen osavuosikauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy kahden tunnin kuluttua siitä, kun vastaava pörssitiedote on julkaistu. Yhtiö pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin suljettu ikkuna on voimassa.
 
Yhteydenotot sisäpiiriasioissa
Sisäpiirivastaava: Arja Hakala (arja.hakala@raute.com, puh. 0400 710387)
Sisäpiiriluetteloiden hoitaja: Eija Salminen (eija.salminen@raute.com, puh. 050 3801517)
 
Yhteydenotot sisäpiiriasioissa insiders@raute.com
  • sähköposti luetaan päivittäin klo 11 ja 15
  • kiireellisissä sisäpiiriasioissa 1.7.-30.7. välisenä aikana ota yhteyttä puhelimitse yllä oleviin henkilöihin
 
 
Rautessa on käytössä sisäinen menettely, jolla yhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa yhtiön sisällä finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta