Rautea seuraavat analyytikot

Rautea seuraava analyytikko:

Inderes Oy
Op Financial Group / Pekka Spolander.

Lisäksi muut analyysiyhtiöt laativat satunnaisesti raportteja yhtiöstä.

Raute ei vastaa analyyseissä esitetyistä arvioista.