Toimitusjohtajalta

1.8.2017

 

UUDET TILAUKSET YLLÄPITÄVÄT VAHVAA TILAUSKANTAA

 

Voimme edelleen olla tyytyväisiä koko alkuvuoden kehitykseemme niin liikevaihdon kasvun kuin liiketuloksen paranemisenkin osalta. Molemmat olivat odotustemme mukaisia.

Uusien tilaustemme määrä, 29 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä, oli hyvällä tasolla huomioiden, että siihen ei sisälly isoja yksittäisiä hankkeita. Hiljaisemman jakson jälkeen modernisointienkin kysyntä vilkastui. Uusien tilausten osalta Euroopan markkina on edelleen poikkeuksellisen vahva. Aktiivisessa neuvotteluvaiheessa on kuitenkin hankkeita myös mm. Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Venäjällä. Arvioin, että lähitulevaisuudessa muut markkina-alueet tulevat täydentämään Euroopan kysyntää.

Toisen neljänneksen aikana toimituksemme etenivät suunnitelmien mukaisesti. Suhteelliseen kannattavuuteemme vaikuttivat huhtikuun alussa hankitun Metriguard-liiketoiminnan käynnistäminen, lisäpanostukset Kiinan markkinoille sekä myyntiin ja markkinointiin. Jatkoimme myös panostuksiamme tuotekehitykseen ja erityisesti digitaalisten palveluidemme kehittämiseen.

Tilauskantamme on pysynyt vahvana, joten pysymme hyvässä vauhdissa ja resurssimme ovat korkeassa kuormassa myös koko loppuvuoden ajan. Tavoitteemme on suuren loppuvuodelle ajoittuvan tilauskannan toimittaminen ajallaan, onnistuneesti ja suunnittelemiemme kustannusten puitteissa, jota myötä myös suhteellinen kannattavuutemme vuoden jälkimmäisellä puoliskolla paranee. Tällaisissa tilanteissa onnistumisesta meillä on näyttöjä lähimenneisyydestä. Osaltaan tässä onnistuminen on myös asiakkaistamme kiinni ja tarvitsemmekin onnistumista myös heidän taholtaan.

Hyvän vuoden alun, vahvan tilauskannan ja aktiivisena jatkuvan kysynnän ansiosta olen vakuuttunut, että liikevaihtomme kasvaa selvästi ja sen myötä liiketuloksemme paranee selvästi viime vuodesta. 

 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141