Toimitusjohtajalta

31.7.2018

 
 
ARVIOIDEMME MUKAINEN TOINEN NELJÄNNES
 
Toinen vuosineljännes toteutui tavoitteidemme mukaisesti hyvänä sekä liikevaihdon että liiketuloksen osalta. Liikevaihtomme oli noin kahdeksan miljoonaa euroa yli ensimmäisen neljänneksen. Myös tuloksemme parani liikevaihdon myötä arvioidemme mukaisesti. Vahva tilauskanta ja sen ajoitus näkyvät tässä kehityksessä. Rauten projektiliiketoiminnalle ovat suuretkin vuosineljännesten väliset vaihtelut normaaleja ja tulemme tällaista näkemään myös kuluvan vuoden lopun aikana. 
 
Kysyntä teknologiallemme ja palveluillemme jatkuu edelleen vahvana. Kysyntä on edelleen painottunut perinteisille teollistuneille markkinoille ja erityisesti Eurooppaan. Kehittyvillä markkinoilla kysyntä on hieman piristynyt, mutta painottuu vieläkin voimakkaasti yksinkertaiseen ja edulliseen teknologiaan.
 
Uusien tilaustemme määrä oli toisella vuosineljänneksellä alhaisempi kuin ensimmäisellä. Ilman tehdashankkeita saavuttamamme 28 miljoonaa euroa on kuitenkin vähintään kohtuullinen määrä. Teknologiapalveluissa uusien tilausten määrä jäi tavoitteestamme muutamien suurehkojen modernisointihankkeiden lykkääntymisen takia. Hyvässä markkinatilanteessa osa asiakkaistamme painottaa nyt investointeja uusiin laitteisiin vanhojen parantamisen sijasta.
 
Korkean liikevaihdon ja normaalin uusien tilausten tason seurauksena tilauskantamme laski 127 miljoonaan. Alenemisesta huolimatta tämä on hyvä taso ja tilauskantamme on siis edelleen vahva. Merkittävä osa siitä ajoittuu jo ensi vuoteen ja pieni määrä jopa vuodelle 2020. Olemme edelleen onnistuneet kasvattamaan tuotantokapasiteettiamme ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme kohtuullisilla toimitusajoilla. Vahva talouskasvu Suomessa alkaa kuitenkin näkyä kustannuspaineina ja lisääntyvinä haasteina resurssien saatavuuden osalta. Pyrimme ennakoimalla minimoimaan tästä aiheutuvan haitan asiakkaillemme ja liiketoiminnallemme. Äskettäin kansainväliseen kauppapolitiikkaan laajentunut epävarmuus ei ainakaan vielä näy asiakkaidemme toiminnassa. Korkean työkuorman ja vilkkaana jatkuvan kysynnän aikanakin jatkamme panostuksiamme uusien teknologioiden, palveluliiketoimintamme sekä kehittyvien markkinoiden läsnäolomme ja tarjoamamme kehittämiseen. 
 
Alkuvuoden toteutunut liikevaihto ja -tulos, vahva tilauskanta ja aktiivisena jatkuva kysyntä vahvistavat näkymämme koko vuoden osalta ja antavat jo näkyvyyttä myös ensi vuoteen. Olemme hyvässä vauhdissa alkaneen vuoden tavoitteidemme saavuttamiseksi. Rauten liikevaihdon ja liiketuloksen vuonna 2018 arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. 

 

 
 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141