Toimitusjohtajalta

15.2.2018

 

110 MILJOONAN EURON TILAUSKANNALLA 110. TOIMINTAVUOTEEN

 

Vahva kehityksemme jatkui myös vuoden 2017 loppupuolella. Saimme viimeisellä neljänneksellä uusia tilauksia yli 60 miljoonan euron arvosta. Ilman suuria uuden kapasiteetin hankkeitammekin viimeinen neljännes oli yksi historiamme parhaista. Vuoden viimeisen neljänneksen lähes 40 miljoonan euron liikevaihdostamme huolimatta tilauskantamme kasvoi ja saavutimme ennätyksellisen 110 miljoonan euron tason. Myös 3,3 miljoonan euron liiketuloksemme vastaa hyvin toimintamme tasoa. 
 
Myös koko vuoden 2017 osalta voimme olla tyytyväisiä saavutukseemme. Hyvän aloittavan tilauskannan ja aktiivisen markkinatilanteen ansiosta saavutimme 31 prosentin kasvulla uuden ennätyksen liikevaihdossamme. Saamiemme tilausten määrässä jäimme hieman edellisen vuoden ennätyksestä, mutta voimme silti olla tyytyväisiä saavuttamaamme 155 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 11,6 miljoonan euron liiketulos on Rauten kaikkien aikojen paras.
 
Läpi vuoden hyvänä jatkunut yleinen talouden kehitys kiihtyi vuoden loppua kohti epävarmuutta ylläpitäneistä poliittisista jännitteistä huolimatta. Myös halukkuus investointien toteuttamiseen kasvoi. Rauten osalta tämä näkyi kysynnän kasvuna Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Euroopassa Etelä-Euroopan suhteellisen osuuden vahvistumisena. Etelä-Amerikan ja Aasian talouksien vahvistuminen loppuvuotta kohti ei vielä näkynyt meille tilauksina. 
 
Suuret uuden kapasiteetin hankkeet olivat edelleen tärkeässä roolissa niin viimeisen neljänneksen kuin koko viime vuoden tilauskertymässämme. Nyt selvästi aikaisempaa suurempi osuus tilauksistamme tuli keskikokoisista korvaus- ja parannusinvestoinneista sekä modernisoinneista. Tämä kertoo asiakaskuntamme hyvän tilanteen ja tulevaisuudenuskon laaja-alaisuudesta. Tehdasprojektien lisäksi onnistuimme osoittamaan kilpailukykymme uusille asiakkaillemme ja myös pienemmissä kokonaisuuksissa.
 
Jatkoimme vahvaa panostustamme tuotteidemme ja toimintamme kilpailukyvyn kehittämiseen. Täydensimme tarjontaamme ostamalla huhtikuun alussa viilun ja sahatavaran lujuuslajitteluteknologiaan erikoistuneen Metriguard, Inc:n liiketoiminnan. Yrityskauppa oli ensimmäinen Rautelle yli kymmeneen vuoteen. Tämän rinnalla lisäsimme panostuksiamme tuotekehitykseen, tuotantomme kapasiteettiin, laatuun ja henkilöstömme osaamiseen. Myös henkilöstömme määrä kasvoi, tällä kertaa pääasiassa Suomessa.
 
Liikevaihtomme kasvusta ja sen myötä tulosparannuksesta saamme kiittää erityisesti Nastolan pääyksikköämme. Toimenpiteemme tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi onnistuivat erinomaisesti. Panostuksemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen näkyivät toimituskyvyn lisäksi käyttöönottojen onnistumisena suunnitelmiemme mukaisesti. Myös konenäkö- ja mittausteknologiamme menestys jatkui edelleen.
 
Raute täyttää alkaneena vuonna 110 vuotta. Juhlimme tätä merkkipaalua työn merkeissä. Aloitimme juhlavuoden ennätyksellisellä tilauskannalla. Lisäksi vuosi on alkanut lupaavasti uusien tilausten suhteen. Voimme siis olla luottavaisia sen suhteen, että hyvä kehityksemme jatkuu ja säilytämme saavuttamamme korkean liikevaihdon ja liiketuloksen tason. Kehityshankkeidemme ja panostustemme avulla tavoittelemme toki edelleen parannusta aikaisempaan. . Olemme ajoittaneet ennätyssuuren tilauskantamme siten, että pystymme edelleen palvelemaan asiakkaitamme pienempien hankkeiden ja palveluiden kohdalla kilpailukykyisillä toimitusajoilla. Alkaneena vuonna kohdistamme erityistä panostusta kehittyville markkinoille, josta tavoittelemme teollistuneiden markkinoiden paikan täyttäjää kysynnän tasaantuessa niillä aikanaan. Suurempien uusien hankkeiden osalta alamme suunnata katseemme jo vuoteen 2019. 
 
Esitän parhaat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille menestyksemme osaltaan mahdollistaneille tahoille: asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja vahvasta sitoutumisesta korkean työkuorman toteuttamiseen, osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille muille yhteistyökumppaneillemme osallistumisesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen. 
 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141