Toimitusjohtajalta

14.2.2019

 
 
NELJÄS ENNÄTYSVUOSI PERÄKKÄIN
 
Vahva kehityksemme jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja saavutimme koko vuoden osalta ennätystason monilla mittareilla tarkasteltuna jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Viimeisen neljänneksen ja koko vuoden liikevaihtomme oli ennätyksellinen. Kapasiteettimme kasvattamisen ja toimintamme tehostamisen lisäksi niin oma organisaatiomme kuin koko yhteistyökumppaniverkostomme osoittivat erinomaista venymiskykyä. Viimeisellä neljänneksellä kapasiteettikustannukset sekä muutamien projektien loppuvaiheen kustannuksiin varautuminen alensivat suhteellista kannattavuuttamme. Tästä huolimatta olemme tyytyväisiä kehitykseemme. Projektiliiketoiminnassa vuosineljännesten väliset isotkin vaihtelut ovat tyypillisiä.
 
Loppuvuoden aikana ei uusia suuria hankkeita käynnistynyt aktiivisina jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Koko vuoden osalta uusien tilausten määrä oli ennätystasolla, ja alkaneen vuoden alun tilauskantamme on vahva. Olemme siis tältäkin osin viime vuoteen tyytyväisiä. Uusien tilausten määrä todistaa kilpailukykymme olevan vahva. 
 
Kysyntä niin teknologiallemme kuin palveluillemmekin jatkuu hyvänä. Painopiste on siirtymässä enenevässä määrin Rautelle uusiin asiakkaisiin ja heidän uudenlaisiin tarpeisiinsa. Myös asiakkaidemme päätöksenteon, hankkeiden toteutumisen ja niiden etenemisen ennakoimme muuttuvan meidän kannaltamme haastavammaksi. Jatkamme panostuksiamme teknologiamme ja palvelutarjontamme kehittämiseen ja kykyymme palvella uudistuvaa asiakaskuntaa niin heidän olosuhteisiinsa räätälöidyillä tuotteilla kuin paikallista läsnäoloakin lisäämällä. Olen luottavainen kilpailu- ja palvelukykyymme osittain uudenlaisessa tilanteessakin.
 
Vahvan aloittavan tilauskannan, aktiivisena jatkuvan kysynnän sekä kilpailukykyämme parantavien kehityshankkeidemme ansiosta uskon kehityksemme jatkuvan hyvänä ja säilyttävämme alkaneena vuonna viime vuoden tason niin liikevaihdon kuin -tuloksenkin osalta.
 
Esitän parhaat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille menestyksemme osaltaan mahdollistaneille tahoille: asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja vahvasta sitoutumisesta korkean työkuorman toteuttamiseen, osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme osallistumisesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen. 
 
 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141