Tilintarkastajat

Toimikausi 2017/2018
Yhtiökokouksessa 28.3.2017 valittiin toimikaudelle 2017/2018 tilintarkastajaksi  tilintarkastushteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio toimikaudelta 2017/2018 maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Vuoden 2016 kuluksi kirjatut palkkiot säännönmukaisesta vuositilintarkastuksesta yhtiökokouksen valitsemille tilintarkastajille olivat 53 tuhatta euroa, veroneuvonnasta 10 tuhatta euroa ja muista palveluista 20 tuhatta euroa.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana toimikaudesta 2010/2011 alkaen.